Mintatörők

Önazonosság és kapcsolódás a női archetípusok támogatásával

8+1 alkalmas komplex női önismereti mentorprogram Szabó Rózával

"Ha nem engeded a múlt bőrét levedlened

szűk lesz a lét, megfojt a múlt, az élet megreked."Palya Bea: A Kígyó

Megújulás és béke

Női létünk alapműködése a folytonos megújulás és átalakulás: hónapról hónapra, évről évre, életciklusról életciklusra. Lehetnek ezek a változások egyszerű "bundaváltások", kevésbé feltünő személyi fejlődések, kígyóbőr levedlések; vagy lehet metamorfózis-szerű, ahogy a hernyó bebábozódik, feloldódik a sötétben, és pillangóként töri át a szabad élettől elválasztó hártyát. Ezek a folyamatok mind részeink, és segítenek bennünket a kiteljesedés útján.

Meggyőződésem, hogy akkor érhetjük el a valódi békével járó belső szabadság érzését, ha megismerjük, magunkhoz öleljük, integráljuk az árnyékrészeinket. Ezek a részeink azok, amelyeket az életünk legtöbb színterén nem teszünk láthatóvá, vagy nem is vagyunk tudatában annak, hogy a személyiségünk részei - csak a torkunk szorításában érezzük, hogy valami gátol önmagunk felvállalásában. Düh, harag, félelem, szégyen, agresszió, birtoklási vágy. A sötétség megismerése nélkül a fénnyel való munka még jobban besűríti a tudatalattinkban gyűlő nehezeket, és onnan mérgezi meg az életünket.

Női archetípusok

A MINTATÖRŐK Program megalkotásakor az Életkör - A női lét tizenhárom archetípusa című könyvet vettem alapul, az ebben leírtakat egészítettem ki a saját meglátásaimmal és tapasztalataimmal.

A Lány

A Lány archetípusát a játékosság, őszinteség, a körülötte lévő világ biztonságosságában gyökeredző ősbizalom jellemzi. Az ő megtapasztalása az, hogy ha hátradől, valaki el fogja kapni. Ezzel érkezünk a Világba, ez a kiindulópontunk. A szüleink védelmében bízunk, épp ezért ha ezt nem tapasztaljuk meg, az egész világgal szemben alakul ki bennünk bizalmatlanság.

A Lány természetétől fogva szabad szellemű, nehezen viseli, ha irányítani akarják. Áthágja a szabályokat, de ezt ösztönösen, nem pedig tudatosan teszi. Belső késztetése van arra, hogy felfedezze a körülötte lévő világot, és az időt nem érzékelve tudja csodálni az élet szépségeit - legyen az egy pitypang, egy kakaós palacsinta, vagy ahogy a víz folyik a csapból.

A lány időszakában szerezzük azokat a gyökérsérüléseinket, amelyekkel felnőttként gyakran  terápiába járunk.


A Szerető

A Szerető archetípus a másokkal megosztott szenvedély, az óvatos szexuális kísérletezés, az érzelem-alapú kapcsolatok vágyásának minőségét képviseli. Hangsúlyosak a külsőségek, a finom anyagok, az illatok, a lágyság, a lassú adok-kapok játék. 

A Szerető keresi a kapcsolódást, és ezekben a kapcsolódásokban a biztonságot. Befogadó, gondoskodó, üde.

Ideális esetben a Szerető archetípusba lépés előtt a nő már megtapasztalta a nőkkel az érzelmeken alapuló tűzön-vízen át barátságot, és ennek az önbizalmával kezd romantikus kapcsolatokba. A barátnőség szentsége bár a felszínen bomladozónak tűnhet a romantikus kapcsolat megjelenésével, de ennek a valódi mélységét nem veheti el.

Ez a minőség a szexuális nyílásunkkor elszenvedett sérüléseken keresztül tud csorbulni, amikor valaki visszaél azzal, hogy megmutatjuk neki a puha belső részeinket, a sérülékenységünket.

Az Amazon

Az Amazon archetípus képviseli a szabadság visszaszerzését, a radikális önszeretetet, a dolgok újra-felfedezését, a kitörést a méltatlan helyzetekből. Ő a vörös rózsa, akinek szabadszelleműsége - mint a virág bódító illata -  magához vonzza a körülötte lévőket, de ha óvatlanul közelítenek felé, akkor töviseivel megvédi magát.

A közhiedelemmel ellentétben nem a nihilista agresszió, hanem a tapasztalatokon alapuló újradefiniálás hajtja. Újra megismerkedik önmagával, kitör a társadalom elvárásaiból.

Az új identitásának megalkotása közben gyakran vesz fel szabados szokásokat, viselkedésmódokat más, az Életkör szerint korábbi életszakaszban járó archetípusoktól - így lehet az Amazon tinédzserként viselkedő negyvenes, vagy a szexualitását gátlástalanul újra felfedező elvált nő. 

A Varázslónő

A Varázslónő képviseli a férfi és női energiák belső alkímiáját, a teljesség felé való kinyílást, a bölcsülést. Magasan működő intuíciójára hagyatkozva alkot, miközben két lábbal áll a földön. 

Nem kér engedélyt, és nem vár mások jóváhagyására, azt teszi, amit helyén valónak tart. Nem várja a körülötte lévő világtól és a körülményeitől a biztonságot, mert tudja, hogy ez belőle fakad. 

Nem követ tanokat vagy istenségeket, mert önmaga válik a tanokká és az istenségekké. Tudja és tapasztalja, hogy az Univerzum nyilvánul meg rajta keresztül, és minden tettnek és szónak hatása van az egészre.

Szexuális felfedezése egyre inkább önmaga felé irányul, tiszta szerelemmel érinti a testét, és áramoltatja a szenvedélyét.

Női körben fejlődni

Felfoghatatlan mennyiségű bizalmatlanságot tudunk magunkkal hordozni a női közösségekkel kapcsolatban. Megszoktuk, hogy a nők versengenek egymással azért, hogy több figyelmet kapjanak, és a legtöbb olyan helyen, ahol a mindennapi életben kapcsolódnak a nők, nem ritka egymás fúrása és az intrikus támadások. Legyen szó iskoláról, munkahelyről, anyaságról, de akár a saját családunkról is, sokszor érezhetjük azt, hogy  a nők a nőknek a legnagyobb ellenségei.  Általános tapasztalat, hogy a köreimre érkezők közül páran a nyitókörben még szűkszavúan fogalmaznak, látszik rajtuk, hogy próbálják felmérni, hogy mennyi megnyílás a biztonságos. Aztán a foglalkozás végén már mintha egy teljesen más nő ülne ott: leeresztett vállakkal, laza állkapoccsal, lágyabb tónusú hanggal. Belelazulva a biztonságos térbe.

Ezek a női körök egymás támogatására, a másik fejlődésének ünneplésére, tapasztalatmegosztásra, és megtartásra jöttek létre. Nem javítjuk meg egymást, nem diagnosztizálunk, és nem adunk tanácsokat. Engedjük mindenkinek, hogy abban legyen, amiben éppen van (természetesen addig, amíg ezzel másvalaki folyamatát nem akadályozza). Titoktartással működünk, nem adjuk ki egymást kívülállóknak. Itt nem kell másnak mutatnod magad, mint aki épp abban a pillanatban vagy - lehetsz fáradt, és passzolhatsz is. Fontos csoportszabály a köreimen, hogy semmilyen gyakorlat nem kötelező, ér passzolni. Jó, ha nyitott vagy, de az önszeretettel működtetett határtartás fontosabb az új megtapasztalásoknál.

A köreimre vallási hovatartozástól és szexuális érdeklődéstől függetlenül szívesen látlak. Vannak szakrális elemei a foglalkozásoknak, amelyeket intuitívan áramoltatok mindenféle dogmától mentesen. Szeretek meghallgatni más nézőpontokat, és tanulni mások szokásairól, így az ezzel kapcsolatos megosztásaidat szívesen veszem.

A csoportos folyamatok nem egy egységes eszménykép eléréséért dolgoznak, hanem arra jöttek létre, hogy mindenki a saját tempójában haladjon az önismereti útján. Nincs helye a hasonlítgatásnak és a bezzegelésnek, sisterhood van.


A program célja

Ezt a programot azért alkottam meg, hogy egy megtartó és támogató női körben négy női archetípus, a Lány, a Szerető, az Amazon és a Varázslónő minőségének támogatásával keressük a belső szabadságot. Azt a belső szabadságot, ami lehetővé teszi, hogy önazonosan éljünk és nyilvánuljunk meg, valamint hozzásegít az őszinte, önszeretet-alapú kapcsolódáshoz. A személyes találkozókat online beszélgetések követik, és a téma elmélyítését segítő munkafüzettel dolgozhatsz önállóan. Így egyszerre kapsz egy támogató közösséget, és egy fejlődés-orientált mentorprogramot.

Amire számíthatsz

Testfókuszú gyakorlatok

Szomatikus oldó technikák, szabad hangadásba vezető légzésformák, erőgyakorlatok, vezetett és szabad tánc, oldódásokat követő lágy megpihenések

Szakrális szertartások

Női létünk kapuin átsegítő ceremóniák és ünnepek, az életünket átszövő energiarendszernek hálójában feloldódás 

Meditáció

A belső és külső világokba kísérő meditációk és vizualizációk

Énekkör

Táltosdalokon és ősi mantrákon keresztül kapcsolódunk a közös éneklés erejével

Megosztókörök

Biztonságos, megtartó női közösségben mesélheted el a saját történeteidet

Munkafüzet

A megtapasztaltak integrálását segítő önálló munkafüzetmunka

És ezeken felül tagja lehetsz annak a privát Facebook csoportnak, ahol nap, mint nap kapcsolódhatsz a a programban résztvevő nőtársaiddal.

JELENTKEZEM!

A csoportot keretezi, kíséri

Szabó Róza női kör-, és szertartásvezető, egység-szemléletű segítő, önismereti fotós, táltos úton járó Vad nő


 "Gyerekkorom óta foglalkoztat a látható világon túli világ, de szükségem volt három gyermek megszülésére, egy mentális mélyrepülésre, és egy elhúzódó válásra ahhoz, hogy egybe olvadjak az Amazon archetípusával, és radikális önszeretetet gyakorolva felszabadítsam önmagam a materiális fókuszú élet nyomásától. A döntést tettek követték, az Univerzum pedig a lábam alá simítja az utat, ahol a kognitív tudás-, és tapasztalatszerzés az intuitív alkotással szent alkímiában új szubsztanciát alkot. A technika, amellyel dolgozom vegyíti a szomatikus idegrendszeri blokkoldást, a testünk belső energiarendszerének ismeretét, a szakrális ceremóniákat, a ciklustudatosságot, és a támogató közösség gyógyító erejét - mindezt női kihívásokra fókuszálva. Ez a Sacred Lilith Alchemy - A Szabad Nő Alkímiája. Célom, hogy minél több nőt átkísérjek abba az állapotba, ahol engedélykérés nélkül, autentikusan tud önmaga lenni, és szabadabban, boldogabban, tudatosabban élhet. Számomra a spirituális önismeret nem a testkilépésről, és a Kozmoszban való lebegésről szól, hanem arról, hogy hogyan tudunk a testünkön keresztül mélyen kapcsolódni önmagunkkal, a gyógyulásunkkal előidézni a társadalmi változást és emelni minden érző lényt a Megérkezettség felé."

Időpontok, helyszín

 1. Február 11. 10:00-18:00 LÁNY - ártatlanság, felfedezés, belső gyermek
 2. Február 23. 17:00-19:00 ONLINE megosztókör, meditáció
 3. Március 10. 10:00-18:00 SZERETŐ - intimitás, szexualitás, kapcsolatunk a méhünkkel
 4. Március 21. 17:00-19:00 ONLINE megosztókör, meditáció
 5. Április 7. 10:00-18:00 AMAZON - radikális önszeretet, határszabás, önmegvalósítás
 6. Április 19. 17:00-19:00 ONLINE megosztókör, meditáció
 7. Május 4. VARÁZSLÓNŐ - belső alkímia, önbizalom, megbékülés
 8. Május 17. 17:00-19:00 ONLINE megosztókör, meditáció

    +1 Június 1. Egész napos csoportzáró együttlét a természetben


Helyszín:

Az első négy személyes találkozó helyszíne a Napalatti Közösségi Tér

Az online események Zoomon lesznek megtartva

A csoportzáró esemény helyszínéről közösen dönt a csapat (Budapest közeli erdő vagy vízpart)


Hozzájárulás

 • Nagyon korán kelő december 20-ig befizetve: 125.000 forint
 • Korán kelő január 20-ig befizetve: 135.000 forint
 • Normál ár január 20 után befizetve: 145.000 forint
 • Részletekben fizetve: 4x30.000 forint a személyes alkalmakat megelőző napig elutalva + a jelentkezéskor befizetett 30.000 forint foglaló (összesen 150.000 forint)

A részvétel feltétele egy körülbelül 20-40 perces díjmentes online beszélgetés, hogy jobban megismerjük egymást.


A csoportot nem ajánlom ismert pszichiátriai betegség esetén. A folyamat önmagad mélyebb megismerésére fókuszál, és nem helyettesíti az állapotodnak megfelelő terápiás kezelést.